Get Adobe Flash player

สำหรับสมาชิก

จำนวนผู้เข้าชม

000081473
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
49
251
611
79498
5434
3748
81473

Your IP: 54.211.80.155
Server Time: 2014-07-31 09:22:04

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการประกวด "…

13-06-2556 Hits:1035 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการประกวด "เป่าปี่"

Read more

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการประกวด "…

13-06-2556 Hits:1183 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการประกวด "วงดนตรี"

Read more

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prev Next

โครงการประชุมอนุคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและ…

23-09-2556 Hits:681 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการประชุมอนุคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖           จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรทองชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และงานเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗   นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง          ...

Read more

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขป…

22-08-2556 Hits:913 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม การสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖” นายสุชาติ  สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดการด้านวัฒนธรรมในยุคแห่งเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ทั้งเรื่องความคิดที่แตกต่าง และในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัย ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งปัญหายาเสพติด ตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่างๆ...

Read more

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง

22-08-2556 Hits:948 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเกิดของตน สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณ์จริงของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมโดยการนำเยาวชนกลุ่มแกนนำทางวัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบการศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน ผู้สังเกตการณ์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน   คณะผู้เข้าร่วมโครงการ นมัสการพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ    ศึกษาเรียนรู้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และทัศนียภาพ โบราณสถานวัดวัง ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  ...

Read more

โครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกี…

22-08-2556 Hits:779 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายไพโรจน์  แก้วจุฑานิติ  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง             

Read more

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ …

08-08-2556 Hits:788 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖ จังหวัดพัทลุง โดย นายวิญญู  ทองสกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ...

Read more

การคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่…

08-08-2556 Hits:830 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

การคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

การคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖                ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อต้นแบบในพื้นที่จังหวัด ยกย่อง  เชิดชูเกียรติแก่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่ดี ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกัน”...

Read more

โครงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาิทิตย์ จั…

06-08-2556 Hits:1041 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาิทิตย์ จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

โครงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖           จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อประเมินมาตรฐานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ศูนย์ ประกอบด้วย ๑. วัดเขาวงก์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการ ศพอ.วัดเขาวงก์ ชื่อ พระมหามงคล...

Read more

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งก…

06-08-2556 Hits:875 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ หน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยดำเนินการจัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และเทียนพรรษา โดยเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (พระราชปริยัติมุนี) เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ ให้กับวัดอันเป็นที่ตั้งของเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๑๑...

Read more

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระ…

31-07-2556 Hits:898 ข้อมูลกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖      จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง...

Read more

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเกิดของตน สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณ์จริงของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมโดยการนำเยาวชนกลุ่มแกนนำทางวัฒนธรรมทั้งในและนอกระบบการศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน ผู้สังเกตการณ์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน

y 1

 

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ นมัสการพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

y 2

 

ศึกษาเรียนรู้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และทัศนียภาพ โบราณสถานวัดวัง

ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  

โดย พระมหาวรวิทย์ตนฺติปาโล เจ้าอาวาสวัดวัง  

y 3

y4

การนำธรรมะเข้าสู่จิตใจเยาวชน โดย พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.ทวี) เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์

ณ วัดป่าลิไลยก์  ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง

y 5

 

y 6

ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  

 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ (โรงฟาง) ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน

โดย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ (โรงฟาง) 

y 7

 

y 8

ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมการทำนาของชาวพัทลุง ณ ศูนย์เรียนรู้การทำนาตำบลแหลมโตนด

โดย นายจำนง อรุณรัตน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้การทำนาตำบลแหลมโตนด

y 9

 

y 10

ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน

โดย นายสุขุม ทองขุนดำ  ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโงกน้ำ

y 11

 

y 12

ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง ณ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี โดย นางสาวสารูป ฤทธิ์ชู

นักวิชาการประวัติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

y 13

 

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม การสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม

และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

“ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และสร้างภูมิคุ้มกัน

ปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖”

นายสุชาติ  สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดการด้านวัฒนธรรมในยุคแห่งเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ทั้งเรื่องความคิดที่แตกต่าง และในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัย ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งปัญหายาเสพติด ตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

p 1

p 2

             นางสาวอุไรวรรณ  แดงงาม ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

             p 3

นายจิต  แก้วทิพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

บรรยายเรื่อง สถานการณ์เด็กและเยาวชนพัทลุง กับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม

            p 4

            p 5

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

บรรยายเรื่อง ทรรศนะเรื่องเพศต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

            p 6

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒๐ คน ประกอบด้วย

                   ๑. คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงทั้ง ๔๕ ชุมชน ๆ ละ ๒ คน

คือประธาน ๑ คน และคณะทำงาน ๑ คน

                   ๒. ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ประกอบด้วย

                             - นายก อบต.ในเขตอำเภอเมือง ๔ แห่ง

                             - นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเมือง ๙ แห่ง

                             - กำนัน  ๑๓ ตำบล

                   ๓. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ทั้ง ๕๐ คน

                   ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวัฒนธรรมทุกอำเภอ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

                   ๕. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จำนวน ๔๒ แห่ง

            p 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

          p 8

ที่ประชุมได้สรุปในการแก้ปัญหาสังคมในเรื่อง

                   ๑. การแก้ปัญหาเด็กติดเกม : ชุมชนและสถานศึกษาต้องร่วมกับผู้ประกอบการแก้ปัญหา

                         เด็กและเยาวชน

                   ๒. การแก้ปัญหาสังคม : ต้องหาสาเหตุให้พบ และวิธีแก้ร่วมกันทุกคน ใช้วิธีการพบกันครึ่งทาง

    โดยใช้ข้อตกลงร่วมกัน

 

 

โครงการประชุมอนุคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

          จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรทองชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และงานเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

s1

 

นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 

s2

 

         น.ส.อุไรวรรณ  แดงงาม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และรายงานผลการสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน, รายงานผลการสำรวจต้นทุนชีวิต เด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

s3

s5

 

s6

สรุปผลสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และการดำเนินงานเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ผลการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖

๑. ประเภทนักจัดรายการวิทยุ ได้แก่ นายวิจิตร ดำประสิทธิ์ รายการหนูนุ้ยคุ้ยข่าว 

๒. ประเภทรายการวิทยุ ได้แก่ รายการมองท้องถิ่นของคลังสมองจังหวัดพัทลุง  สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง โดย นายบุญเลื่อง บุญหนูกลับ และรางวัลชมเชย คือ รายการเกษตรธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นไทย โดย นายเอื้อน ปิยวาทการ

๓. ประเภทสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง ได้แก่ หนังตะลุงรุ่งวิเชียร  ตะลุงเสียงทอง โดยนายวิเชียร เกื้อมา

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

๑. โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันโลกไซเบอร์

๒. โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมพัทลุง

๓. การคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๕๖ ได้แก่ โรงเรียนวัดลอน อ.บางแก้ว

และโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม อ.เมืองพัทลุง

๔. ผลการดำเนินงานสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม จ.พัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

๕. ผลการดำเนินงานสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

๖. ผลการดำเนินงานสำรวจเด็กติดเกม ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

๗. ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖

var

ขณะนี้เวลา

 

พยากรณ์อากาศ

summawaja

imagescagam5pf